Gestaltterapi nära Åkarp

SAMTALSTERAPI I MALMÖ

INA NISSEN – DIN GESTALTTERAPEUT
BEHÖVER DU PROFESSIONELL PARTERAPI?

Ibland kan livet kännas komplicerat och för att ta oss vidare behöver vi rätt
stöd. Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad
terapiform. Hos mig, Ina Nissen, får du det stöd och den mänskliga kontakt
som behövs för att hela såren du dragit på dig genom livet. Välkommen att höra av dig!

LIVSERFAREN GESTALTTERAPEUT

Jag är auktoriserad gestaltterapeut och mitt intresse för terapiformen startade
då jag själv var klient. I mitt fall var det ingen kris som sökte mig till terapi. Jag
och min man valde att gå i parterapi för att fördjupa vår relation. I yngre ålder
upplevde jag en existentiell kris då jag drabbades av cancer. Det gav mig insikt
om hur dyrbart livet är och att jag själv har ansvaret för mitt välbefinnande.

Genom att använda detta formulär accepterar du att Gestaltterapeut Ina Nissen lagrar och hanterar dina uppgifter.
Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till dig som kund/besökare.

Gestaltterapi nära Åkarp

SAMTALSTERAPI I MALMÖ TERAPIKOMPETENS ATT LITA PÅ

VAD ÄR GESTALTTERAPI?

Det är en humanistiskt och existentiell terapiform. Människan ses i sin helhet
som kropp, psyke och själ i samspel med sin omgivning. Nyfikenhet och
acceptans är viktiga grundpelare. Genom att bli medveten och att acceptera
det som är öppnas möjligheten till förändring, utveckling och helande. Syftet är
att stärka klientens självförtroende för att bestämma riktningen i livet.

VAD ÄR PARTERAPI?

Ibland fastnar vi i destruktiva beteenden i parrelationen, ibland utan att vi
förstår eller vet varför. I parterapin utforskar vi områden som tillit, hur ni är

tillsammans samt vad var och en tar med sig till relationen. När ni bryr er om
varandra och vågar öppna upp, t.o.m för det som är svårt, öppnas en möjlighet

att mötas på ett nytt sätt och fördjupa ert förhållande.

Våra tjänster

Samtalsterapi - Gestaltterapeut Ina Nissen

Samtalsterapi

Läs mer här
Parterapi - Gestaltterapeut Ina Nissen

Parterapi

Läs mer här
Gestaltterapi - Gestaltterapeut Ina Nissen

Gestaltterapi

Läs mer här

Ditt självklara val när du vill hitta din gestaltterapeut I Malmö!

BOKA HÄR

VEM KAN GÅ I TERAPI?

 

Alla som vill kan gå i terapi.

Många tror att de väntade, och kanske allra mest efterlängtade, händelserna i
livet ska passera smärtfritt och problemfritt. De flesta av oss tänker nog inte
ens på dessa händelser som kriser. Att få barn, börja ny skola, dödsfall,
separation etc är exempel på livshändelser som kan vara mycket omvälvande.
Många går omkring med tankar och funderingar som han/hon inte får någon
ordning i. Då kan empatiska närvaron och kontakten i terapin vara väldigt helande.

NYFIKEN PÅ LIVET

Att gå i samtalsterapi behöver inte alltid vara ett sätt för att hitta en utväg från
något smärtsamt. Jag välkomnar även människor som helt enkelt önskar lära
sig mer om sig själva. Terapi kan hjälpa på flera plan, både som en
läkningsprocess och en djupare existentiell förståelse. Ibland kan klienter
behöva terapi under en längre tid, medan det andra gånger kan räcka med ett
fåtal sessioner. Har du funderingar kring mig som gestaltterapeut och hur jag
kan hjälpa dig/er? Varmt välkommen att höra av dig till mig Ina Nissen!